fa-IR
border
امیرحسین چوپانی

امیرحسین چوپانی

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
   اصفهان-خیابان شهید نیکبخت-دادگستری کل استان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران