fa-IR
border
نرجس متقی

نرجس متقی

نماینده شرکت
border
طبیب افزار اسپادانا

طبیب افزار اسپادانا

  
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران