fa-IR
border
محمود متین فر

محمود متین فر

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   قم
   قم

- کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر (گرایش نرم‌افزار)
- مدرس دانشگاه
- عضو شورای علمی گروه اشاعه اطلاعات و دانش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
- عضو موسسه اسکرام ایران
- عضو کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی استان قم

علایق و فعالیت‌های حرفه‌ای:
- فعالیت و پژوهش در حوزه داده کاوی
- برنامه‌ریزی، نظارت و مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری
- طراحی و پیاده سازی سایت
- تدریس مباحث مربوط به مهندسی نرم‌افزار و وب در دانشگاه‌ها
- تحلیل و طراحی سیستم‌های نرم‌افزاری
- پژوهش در حوزه معماری سرویس‌گرا SOA
- توسعه چابک نرم‌افزار Agile Development

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران