border
فرشید قیطوریان

فرشید قیطوریان

صاحب ایده (مبتکر)
   دکتری و بالاتر
   ایران
   آذربایجان غربی
   مهاباد
   مهاباد.کوچه فجر بالا

عضو نخبگان کشور
٣٢اختراع ثبت شده
٥٠ایده در همه زمینه های کشاورزی/پزشکی/سایت/کامپیوتر و....
دانشجویی دکترا
مدرس دانشگاه
عضو ایده پردازان برتر شمال غرب کشور

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران