border
علی حنانی

علی حنانی

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   کرمانشاه
   کرمانشاه
   دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه

علی حنانی از مدرسین دانشگاه در رشته نرم افزار و فناوری اطلاعات می باشد
از جمله سوابق اجرایی ایشان می توان به موارد زیر اشاره کرد:
مدیر پروژه تهیه ICT Master Plan دانشگاه رازی
مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما کرمانشاه
مدیر گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقر و کلیایی
عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی مرکز سنقر و کلیایی
عضو شورای تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمانشاه
مدیر مرکز گسترش خدمات فن‌آوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
نماینده تام الختیار رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در کارگروه تخصصی فناوری اطلاعات استان
و ...

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران