border
محمد تقی زاده

محمد تقی زاده

صاحب ایده (مبتکر)
  
   ایران
   اصفهان
   خمینی شهر
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران