fa-IR
border
رضا انصاری

رضا انصاری

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق لیسانس
   ایران
   سمنان
   شاهرود
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران