fa-IR
border
ندا کریمی رزوه

ندا کریمی رزوه

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   تهران

در حوزه تحلیل فرآیند های کسب و کار، استاندارد سازی فرآیند ها، معماری سازمانی، تحلیل نرم افزار و آموزش فعالیت دارم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران