fa-IR
border
روزبه  حمزه ئیان

روزبه حمزه ئیان

متخصص
  
   ایران
   بوشهر
   بوشهر
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران