fa-IR
border
مسعود سعیداوی

مسعود سعیداوی

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   خوزستان
   اهواز

نیاز به پشتیبانی علمی و تبلغیاتی تا رسیدن به هدف

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران