fa-IR
border
امیرحسین طاهری

امیرحسین طاهری

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   زنجان
   زنجان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران