fa-IR
border
nima chapi

nima chapi

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق دیپلم
   ایران
   فارس
   شیراز
   shiraz

خلاق ,قادر به انجام کار های طاقت فرسا

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران