fa-IR
border
مازیار گنجو

مازیار گنجو

متخصص
   دکتری و بالاتر
   ایران
   بوشهر
   بوشهر
   بوشهر-چهار راه دادگستری-دانشگاه آزاد اسلامی-دانشکده برق و کامپیوتر-گروه مهندسی فناوری اطلاعات

اینجانب مازیارگنجو هستم

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران