fa-IR
border
ناصر آخوندی

ناصر آخوندی

صاحب ایده (مبتکر)
   دکتری و بالاتر
   ایران
   سمنان
   دامغان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران