fa-IR
border
میلاد عبدالمحمدی

میلاد عبدالمحمدی

موسس
   فوق دیپلم
   ایران
   کرمانشاه
   کرمانشاه
   کرمانشاه ، میدان مصدق ، روبه روی درب اصلی رستوران ارگ( کنار ساختمان 21) ، ساختمان بارانیان! طبقه سوم

من یک جوان 20 ساله هستم که یک سال است که به همراه هم تیمی های خودم داریم روی پروژه آفُ مَن کار میکنیم
خیلی آرزو های بزرگی داریم ....

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران