fa-IR
border
مصطفی خوانین زاده

مصطفی خوانین زاده

متخصص
   لیسانس
   ایران
   البرز
   کرج
   iran KARAJ taleghani
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران