fa-IR
border
محمد پهلوانی قمی

محمد پهلوانی قمی

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   قم
   قم

- کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر (گرایش نرم‌افزار)
- مدرس دانشگاه
- مشاور رسمی سازمان نظام صنفی رایانه ایران در حوزه مشاوره مدیریت
- مشاور رسمی سازمان نظام صنفی رایانه ایران در حوزه نرم‌افزار
- عضو حقیقی انجمن کامپیوتر ایران
- عضو حقیقی سازمان نظام صنفی رایانه ایران
- عضو موسسه اسکرام ایران
- عضو کمیسیون مشاوران سازمان نظام صنفی استان قم
- رئیس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی استان قم

علایق و فعالیت‌های حرفه‌ای:
- برنامه‌ریزی، نظارت و مدیریت پروژه‌های نرم‌افزاری
- مشاوره در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات سازمان‌ها و نهادها
- تدریس مباحث مربوط به مهندسی نرم‌افزار در دانشگاه‌ها
- تحلیل و طراحی سیستم‌های نرم‌افزاری
- پژوهش در حوزه معماری سرویس‌گرا SOA
- توسعه چابک نرم‌افزار Agile Development

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران