border
طاهره عالم رهنما

طاهره عالم رهنما

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   فارس
   شیراز

کارشناسی ارشد EMBA مدیریت اجرایی (گرایش استراتژی)
لیسانس : مهندسی کامپیوتر (گرایش نرم افزار)
حوزه کاری : آموزش، منتورینگ و مشاوره مدیریت

سوابق کاری :
مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره – موسسه آموزشی نشر دانش هوزان
مشاور واحد آموزش IT - سازمان مدیریت صنعتی
مشاور مدیر عامل - مجتمع صنعتی ابوقداره شرکت دکوران – تولیدی/صنعتی
مشاور مدیر عامل - سازمان مدیریت صنعتی منطقه جنوب
مشاور مدیر عامل - شرکت تصویر آینده (پروژه های استراتژی، برندینگ و ...)
مدیر آموزش و مدیر دپارتمانهای IT، هنر و معماری و تخصصی مهندسی - مجتمع فنی دیباگران (گروه آموزشی نوید)
و ...

عضویت ها :
استانداری فارس – عضو کمسیون تخصصی آموزش و پژوهش 1391
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس - عضو کمسیون تخصصی آموزش و پژوهش 1389-1393
اتاق بازرگانی - عضو انجمن جوانان کارآفرین
سازمان نظام صنفی رایانه ای استان فارس - مشاور پایه 3 (مدیریت آموزش) 1389 تاکنون
دانشگاه علوم پزشکی شیراز - همراهی در راه اندازی آموزش الکترونیکی دانشگاه 1389

و ...

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران