border
محمدامین  نیکبخت

محمدامین نیکبخت

موسس
   لیسانس
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
   اصفهان - میدان استقلال - کیلومتر ۱ جاده آزادگان - مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق اصفهان- واحد ۲۱۳
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران