border
علی اکبر والی

علی اکبر والی

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   کرمانشاه
   کرمانشاه
   جهاد دانشگاهی، پارک علم و فناوری، مرکز رشد ICT

مدیر مرکز رشدICT
مشاور فنی شرکتهای نرم افزاری پارک علم و فناوری
ارزیاب و داور فنی دانش بنیان
مدرس دروس تخصصی نرم افزار
برنامه نویس فریم ورکهای نرم افزاری

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران