border
حامد ترکش اصفهانی

حامد ترکش اصفهانی

مربی
   فوق لیسانس
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
   بلوار دانشگاه صنعتی، شهرک علمی و تحقیقاتی، ساختمان فن آفرینی 1، شماره 233، شرکت آذرجم
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران