fa-IR
border
محیا مومن زاده بخارائی

محیا مومن زاده بخارائی

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد
   نرسیده به دانشجو 21 - پ 209 - ط همکف
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران