border
ابراهیم صحافی‌زاده

ابراهیم صحافی‌زاده

صاحب ایده (مبتکر)
  
   ایران
   بوشهر
   بوشهر
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران