border
ابوالفضل تیرانداز

ابوالفضل تیرانداز

نماینده شرکت
border
مرکز رشد پارک علم و فناوری استان گلستان

مرکز رشد پارک علم و فناوری استان گلستان

   فوق لیسانس
   ایران
   گلستان
   گرگان
   پارک علم و فناوری استان گلستان

پایش زیست بوم کسب و کارهای نوپای فاوای استان
--شناسایی اعضای زیست بوم
--ایجاد هماهنگی و نعامل موثر فیمابین--
تسهیل ایجاد و رشد کسب و کارهای نوپای محلی--
عرضه خدمات مشاوره ای و آموزشی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران