fa-IR
border
زهرا شامخی

زهرا شامخی

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   همدان
   همدان
   چهار راه پاستور-شرکت ارتباطات زیرساخت همدان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران