fa-IR
border
حجت بنکدار

حجت بنکدار

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
   شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، شرکت راه سبز چهلستون

رئیس هیئت مدیره و مدیر تحقیق و توسعه شرکت راه سبز چهلستون
مشاور و منتور شرکت های دانش بنیان

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران