fa-IR
border
مهدی درویشی

مهدی درویشی

متخصص
   فوق دیپلم
   ایران
   مازندران
   بابل
   مازندران، بابل

دانشجوی کارشناسی نرم افزار
طراح گرافیک / مدرس مهارت های توسعه فردی
آشنایی بیشتر: profile.ir/mahdidrv - Mahdidrv.ir

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران