fa-IR
border
حمید صرافها

حمید صرافها

مربی
border
شتاب‌دهنده هوشمند سلامت

شتاب‌دهنده هوشمند سلامت

   فوق لیسانس
   ایران
   قزوین
   قزوین

مدیرعامل شتاب دهنده هوشمند سلامت

،تسهیل گر و مربی توسعه کسب و کارهای نوپا

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران