fa-IR
border
سیدامید قافله باشی

سیدامید قافله باشی

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   قزوین
   قزوین
   دانشگاه های استان-اداره برق

دارای مقالات متعدد در زمینه های مختلف برق-مدرس برتر دانشگاه-عضو انجمن نخبگان

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران