fa-IR
border
رضا پاینده

رضا پاینده

صاحب ایده (مبتکر)
  
   ایران
   همدان
   همدان
   -
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران