fa-IR
border
محمد آکوچکیان

محمد آکوچکیان

مربی
border
آکادمی مجازی ایرانیان

آکادمی مجازی ایرانیان

   دکتری و بالاتر
   ایران
   اصفهان
   اصفهان
   چهارباغ بالا-مجتمع کاویان-طبقه 4 - واحد 407

دانش آموخته DBA در مدیریت استراتژیک
مدیر آکادمی مجازی ایرانیان
رئیس هیات مدیره صنایع هوائی RTP
مدیر پروژه های VAS آموزش مجازی در کشورهای عراق، افغانستان و ایران
منتور در شتابدهنده Axell
داور و ناظر و مشاور در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
نویسنده کتاب در حوزه مدیریت نوآوری و مدیریت استراتژیک
روزنامه نگار تحلیل سیاسی
کارآفرین برگزیده ملی 1388
دارنده نشان عالی مدیریت سال 1395
مدیر موفق ملی در عرصه جهان اسلام 1395
برنده جایزه mYprize مالزی 2010
رتبه اول جشنواره محتوای الکترونیکی مهارتی 1395

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران