fa-IR
border
م یوسف زاده

م یوسف زاده

صاحب ایده (مبتکر)
   فوق لیسانس
   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد
   خیام جنوبی

مدیربخش IT درمجموعه خصوصی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران