fa-IR
border
ابوالفضل حمزه ای

ابوالفضل حمزه ای

سرمایه گذار
  
   ایران
   قزوین
   قزوین
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران