fa-IR
border
مصطفی میرقاسمی

مصطفی میرقاسمی

موسس
   فوق لیسانس
   ایران
   خراسان رضوی
   مشهد
   مشهد - دانشگاه فردوسی - مرکز رشد شماره 1
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران