border
نماینده  مرکز کهکیلویه و بویراحمد

نماینده مرکز کهکیلویه و بویراحمد

نماینده شرکت
border
مرکز کسب و کارهای نوپای فاوا کهکیلویه و بویراحمد

مرکز کسب و کارهای نوپای فاوا کهکیلویه و بویراحمد

   دکتری و بالاتر
   ایران
   کهگیلویه و بویراحمد
   بویر احمد
   کهگیلویه و بویر احمد-یاسوج-دانشگاه یاسوج- پارک علم و فناوری استان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران