fa-IR
border
علیرضا  مرادی

علیرضا مرادی

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   همدان
   همدان
   دانشگاه بوعلی دانشکده کشاورزی
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران