border
رضا  رفیع زاده

رضا رفیع زاده

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران

تحصیلات در رابطه با شبکه های کامپیوتری و علوم کامپیوتر
فعالیت پژوهشی شیوه های نوین آموزشی و ایجاد کسب و کارهای نو
آشنایی با بسیاری از کالاها و خطوط صنعتی تولیدی در ایران

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران