fa-IR
border
مهدی یزدی راد

مهدی یزدی راد

موسس
   لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران
   ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان مرکز رشد، واحد 109
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران