fa-IR
border
مسعود جامه بزرگی

مسعود جامه بزرگی

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   همدان
   همدان
   دانشگاه علوم پزشکی

روانشناس در حوزه اعتیاد

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران