border
محسن فرجی

محسن فرجی

صاحب ایده (مبتکر)
   دیپلم
   ایران
   تهران
   تهران

یسبسیب

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران