fa-IR
border
سید حسن موسوی

سید حسن موسوی

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   یزد
   یزد
   بلوار دانشجو - شرکت برق منطقه ای یزد
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران