border
محمد امین  احترامیان

محمد امین احترامیان

صاحب ایده (مبتکر)
   دکتری و بالاتر
   ایران
   فارس
   شیراز
   شیراز ، قصرالدشت، دانشکده دندانپزشکی
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران