border
مجتبی قلی زاده

مجتبی قلی زاده

مربی
border
عارف گستر قطب خاوران

عارف گستر قطب خاوران

   فوق لیسانس
   ایران
   خراسان رضوی
   تربت حیدریه
   خ. باغملی - مطهری 5

قلی زاده هستم ، مجتبی قلی زاده

بشدت معتقد به کار تیمی
ام همونطور که مدیر داخلی شرکت عارف گسترم و آماده برای همکاری با استارت آپ های حوزه فعالیت (ict-iot-it)

اولین ایده پرداز حوزه نرم افزار های پایش نظارت تصویری در ایران

- اولین منتور سیستم های حفاظتی در استان خراسان رضوی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران