fa-IR
border
وحید طاهرخانی

وحید طاهرخانی

موسس
   سوم راهنمایی و پایین تر
   ایران
   آذربایجان غربی
   بوکان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران