fa-IR
border
مسعود رجبی

مسعود رجبی

صاحب ایده (مبتکر)
   لیسانس
   ایران
   بوشهر
   بوشهر
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران