border
محسن قلی زاده

محسن قلی زاده

متخصص
   فوق لیسانس
   ایران
   تهران
   تهران

من با استفاده از خلاقیت، تجربیات و دانشم سعی در نیرومندکردن شرکتها و کسب و کارها دارم که منجر به سرعت گرفتن فرایندها، کاهش ضایعات و رشد سود می گردد.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران