fa-IR
border
حمید مهدی

حمید مهدی

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   تهران
   تهران
   پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد - دوراهی قلهک - خ امیر پابرجا - بلوار آینه- کوچه گل یخ غربی

منتورینگ و کوچینگ در حوزه ICT و IOT
مشاوره در خصوص راه اندازی استارت آپ، مشاوره انگیزشی
مشاوره در خصوص ارزیابی ایده، تیم کاری، میزان موفقیت ایده و تیم، پیدا کردن نقاط ضعف و قوت تیم
جهت آشنایی بیشتر می توانید به کانال ما بپیونید:

https://t.me/startups_win

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران