fa-IR
border
سیدرضا کسائی

سیدرضا کسائی

مربی
   دکتری و بالاتر
   ایران
   گیلان
   رشت
   رشت - بلوار منظریه

متخصص فناوری اطلاعات و ارتباطات - گردشگری - برنامه ریزی روستایی

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران