fa-IR
border
فرامرز بادرستانی

فرامرز بادرستانی

موسس
   لیسانس
   ایران
   مرکزی
   اراک
   اراک- میدان دارایی، ساختمان کار آفرینی استان مرکزی واحد301

اینجانب با مدرک لیسانس در رشته ریاضیات وکاربردها، به عنوان مدیر و موسس مرکز تدریس خصوصی اراک دبیر و همچنین مدیر و موسس خانه اساتید می باشم.

استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران