fa-IR
border
محمد خوشجو

محمد خوشجو

سرمایه گذار
  
   ایران
   همدان
   همدان
استارت‌آپ‌ها
ایده‌ها
خدمات
حوزه‌های کاری
مهارت‌ها
همکاران